Close Cart Box

Your shopping cart is empty!

Terms & Conditions

Условия за ползване

ВНИМАНИЕ! Внимателно прочетете тези условия, преди да използвате този уеб Сайт. Ако използвате този уеб Сайт то Вие декларирате, че сте съгласни с условията за ползване. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, не използвайте този уеб Сайт!

Настоящите УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между Тератони ООД, наричан по-долу Продавач, Сайт или 
www.elysiumlight.eu от една страна, и посетителите на електронни-интернет страници и услуги, от друга страна, наричани за краткост Потребители, ползващи го за информационни или търговски цели.

Със зареждането и визуализирането на снимков или текстови материал, разположен на страниците на 
www.elysiumlight.eu, Потребителят приема изцяло и се задължава да спазва настоящите Общи условия.


1. Условия за използване на Сайта на 
www.elysiumlight.eu;
Сайтът не отговаря за каквито и да било проблеми, свързани с ползването му, вследствие експлоатирането на компютърното оборудване от Потребителя, както и не гарантира абсолютна свързаност към WWW, при технически проблеми или профилактика на Сайта.
При възникване на вреди от ползването на продукти, закупени от този Сайт, извън случаите, когато са признати гаранционните условия за ползване на стоките, Потребителят поема всички разходи по тяхното отстраняване.


2. Задължения на Потребителя при регистриране и впоследствие:
При попълване на профила с лични данни, Потребителят се задължава да попълни необходимите полета с информация за себе си, която да е изчерпателна и достатъчна за реализиране на доставка при направата на поръчка със стоки от този Сайт. При липса на пълна информация, екипът на Сайта не би могъл да гарантира и да носи отговорност за доставката на поръчаната стока и си запазва правото да ограничава по-нататъшното ползване на Сайта от този Потребител.


3. Авторски права и ограничения, свързани с тях:
Материалите на този Сайт са под закрилата на закона за авторското и сродните му права. При желание да разпространите каквато и да е била част от съдържанието на този Сайт, е задължително да се свържете с нас.


4. Представяни стоки и услуги на Сайта:
В страницата на всяка стока е описана характеристиката за дадения Продукт като е показана негова снимка и е записаната цената в лева с включен ДДС. Може да бъде избрана и цената в евро, което дава възможност на Потребителите да направят сравнение между цените, обявени в евро и лева.
При част от Продуктите има възможност за избор на различни характеристики. Те са упоменати и следва да се посочат при заявката на Продукта. Разликата в цената, вследствие на различните характеристики е обявена за всяка възможност. Цената на Продукта се променя при потвърждаването на покупката.
Цената за доставка на всеки Продукт е описана в неговата страница.
Ако един или няколко Продукта са изчерпани, Екипът на Сайта ще Ви предостави информация за датата, когато ще са налични,както и за друг Продукт с аналогични качества и характеристики.


5. Харта на Потребителите:
За публикуването на каквато и да е съдържание е отговорен единствено и само Потребителят, който го е публикувал.
Екипът на Сайта ще следи, но не може да гарантира, че няма да бъде публикувано съдържание с обиден характер, както и че няма да бъдат допуснати грешки или невярна информация.
Потребителят се задължава да не ползва предоставената му възможност за ползване на Сайта за разпространение на рекламни съобщения, обиди към личността, публикуване на съдържание и информация, които не са пряко свързани със стоките и услугите, освен в случаи на отговор на екипа на Сайта.


6. Защита на личните данни:
Потребителят има право на достъп до доброволно въведените от него лични данни, както и да извършва промяна по тях с цел да ги актуализира.
Потребителят е съгласен личните му данни да бъдат ползвани при обработка на поръчките и услугите, които ползва от Сайта.
Сайтът декларира, че няма да предоставя никакви данни за Потребителите на трети лица или рекламни агенции. Данни за Потребителите, както и ползваните IP адреси ще бъдат предоставени единствено и само в случаите, предвидени от закона.
Потребителят се задължава да пази в тайна своите входни данни и да бъде отговорен към тяхното използване. Потребителят носи отговорност за всички действия, извършени с неговите данни за регистрация. При установяване на злоупотреба Потребителят се задължава да се свърже с екипа на Сайта.
В Случай на загуба на парола, Потребителят ще получи нова парола на посочения от него e-mail адрес.

7. Закупуване на стока и/или услуга, представена в 
www.elysiumlight.eu;
Закупуване на Продукти от Сайта е възможно само след регистриране на Потребителя с име и парола. Всеки Потребител е длъжен да се регистрира.
При първа покупка, условията за плащане се договарят персонално с всеки един Потребител.
Потребителят заплаща цената, която е обявена в момента на закупуване на стоката със записване на неговата поръчка. Цената на стоката може да бъде променяна, само ако стоката е изчерпана или е с променени характеристики, за което Потребителят ще бъде информиран своевременно.
При допускане на технически грешки, касаещи описанието или визуализацията на продукта, екипът на Сайта има право да не извърши продажбата.
При промоции или трайно намаление на цените, старите цени, за които важи редукцията се записват на страницата на Продукта.


8. Доставка на закупени стоки:
Доставката на всека един продукт е упомената на страницата му.
Екипът на Сайта има право да удължава срока за доставка след като информира предварително Потребителя.
Доставките се извършват с куриерска фирма Еконт Експрес с включена отстъпка от 20% от стойността на куриерската услуга. 

9. Плащане на закупени стоки и услуги:
При закупуването на продукти, за които е договорено да се внесе депозит, поръчката се изпълнява след внасянето му. Ако по някаква причина, Потребителят се откаже от закупената и потвърдена с поръчка стока, екипът на
www.elysiumlight.eu  си запазва правото да удържи сума, която съответства на разходите, направени за обработка на поръчката.

При плащане в брой при доставка, Потребителят се задължава да плати в офиса на www.elysiumlight.eu или на лицето посредник между него и Екипа на www.elysiumlight.eu при получаване на Продуктите, закупени от него.

При плащане по банков път, Продуктите се доставят след известие от страна на банката за постъпил превод.
В случай, че в едноседмичен срок от датата на доставка Потребителят се откаже от закупената стока, то Екипът на 
www.costoffknives.com се задължава частично или изцяло да възстанови сумата по плащането, ако стоката отговоря на условията за “отказ от закупена стока” на www.elysiumlight.eu.10. Отказ от закупена стока:

  • Потребителят има право да се откаже от направената от него поръчка в срок от 7 дни, ако Продуктът, доставен му от екипа на www.elysiumlight.eu не е разопакован и целостта на опаковката не е нарушена, както и не са отстранени етикети или изписани символи или думи по опаковката;
  • При констатация на дефектна стока до 24 ч. от получаването й и при ненарушен търговски вид на стоката и опаковката, www.elysiumlight.eu се ангажира тя да бъде подменена с нова, съгласно гаранционните условия на съответната фирма-производител или да бъде възстановена депозираната за стоката сума, съгласно чл.55 от ЗЗП в 3-дневен срок, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ. След този срок или при нарушаване на търговския вид на стоката или разкъсване на опаковката, ремонтирането на стоката се поема от посочените в гаранционната карта сервизи. Транспортните и други разходи по получаване и връщане на стоката са за сметка на www.elysiumlight.eu.
  • При несъответствие на стоката с основните характеристики, посочени в уебстраницата, www.elysiumlight.eu възстановява на Потребителя депозираната за стоката сума, включително и транспортните разходи, начислени за придобиване на стоката, съобразно чл. 59 ал.3 от ЗЗП в срок от 7 дни от получаване на стоката при ненарушен търговски вид на стоката и запазена опаковка.11. Гаранционно и следгаранционно обслужване:
Гаранционното обслужване се извършва само от екипа на 
www.elysiumlight.eu, при условие, че не са извършвани манипулации от лица, които не са упълномощени от нас.

Гаранционният срок на всеки продукт е записан на неговата страница.
Екипът на 
www.elysiumlight.eu ще ви помогне и със следгаранционно обслужване на продуктите, закупени от нас.

При използване услугите на 
www.elysiumlight.eu, Потребителят се задължава да спазва настоящите условия, както и да спазва законите на Република България.


ПОТРЕБИТЕЛЯТ ПОТВЪРЖДАВА ТОВА СВОЕ СЪГЛАСИЕ С ПОСЕЩАВАНЕTO НА ВСЯКА ЕДНА ОТ СТРАНИЦИТЕ ОТ САЙТА НА 
www.elysiumlight.eu.